Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

ID Topic : 533 Chủ đề: Nghịch Pháo

 1. #1
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo

  Những kiến thức cơ bản cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  Chia Sẽ Bài Viết Lên Mạng Xã Hội

   Share
 2. DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


 3. "DhtnDqhuy" được Cảm Ơn vì bài viết hữu ích.

  Vo_Van_Cu (12-15-2013)

 4. #2
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo 002

  Những kiến thức cơ bản cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


 5. "DhtnDqhuy" được Cảm Ơn vì bài viết hữu ích.

  Vo_Van_Cu (12-15-2013)

 6. #3
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo 003

  Những kiến thức cơ bản về Khai cuộc cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


 7. "DhtnDqhuy" được Cảm Ơn vì bài viết hữu ích.

  Vo_Van_Cu (12-15-2013)

 8. #4
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo 004

  Những kiến thức cơ bản về Khai cuộc cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


 9. "DhtnDqhuy" được Cảm Ơn vì bài viết hữu ích.

  Vo_Van_Cu (12-15-2013)

 10. #5
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo 005

  Những kiến thức cơ bản về Khai cuộc cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


 11. "DhtnDqhuy" được Cảm Ơn vì bài viết hữu ích.

  Vo_Van_Cu (12-15-2013)

 12. #6
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo 006

  Những kiến thức cơ bản về Khai cuộc cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


 13. "DhtnDqhuy" được Cảm Ơn vì bài viết hữu ích.

  Vo_Van_Cu (12-15-2013)

 14. #7
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo 007

  Những kiến thức cơ bản về Khai cuộc cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


 15. "DhtnDqhuy" được Cảm Ơn vì bài viết hữu ích.

  Vo_Van_Cu (12-15-2013)

 16. #8
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo 008

  Những kiến thức cơ bản về Khai cuộc cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


 17. "DhtnDqhuy" được Cảm Ơn vì bài viết hữu ích.

  Vo_Van_Cu (12-15-2013)

 18. #9
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo 009

  Những kiến thức cơ bản về Khai cuộc cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


 19. "DhtnDqhuy" được Cảm Ơn vì bài viết hữu ích.

  Vo_Van_Cu (12-15-2013)

 20. #10
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gửi
  1.555
  Thành viên thứ
  3
  Thanks : 1.738 in 829 post

  Nghịch Pháo 010

  Những kiến thức cơ bản về Khai cuộc cho các bạn yêu cờ
  1.Bán đồ liệt thủ pháo
  2.Bình Phong Mã tấn Tam Binh
  3.Bình Phong Mã tấn Thất Binh
  4.Đơn Đề Mã
  5.Khởi Mã Cuộc
  6.Nghịch Pháo
  7.Pháo đầu đối Phản Cung Mã
  8.Phi Tượng Cuộc
  9.Quá Cung Pháo
  10.Sĩ Giác Pháo
  11.Tam Bộ Hổ
  12.Thuận Pháo
  13.Tiên Nhân Chỉ lộ
  14.Những cuộc khác
  DhtnDqhuy
  Đặng Quốc Huy

  Email: dqhuydhtn@gmail.com
  Mobile: 0935029429
  Yahoo, Skype: dqhuy_tnu
  Facebook: Dhtn Dqhuy
  Tài khoản: 5200205574462 Agibank


Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •  

1754
Lượt xem